Ugunīgā enerģija un Uguns ēra – kad un kāpēc mums lemts to piedzīvot?

Kosmiskā uguns ir Dzīvības Avots. Visām Dzīvības formām – no pašām augstākajām līdz pašām zemākajām – pamatā ir Uguns. Tā ir visa esošā pamats, pasaules uzbūves pamats, jaunrades pamats. Uguns atrodas visur un visā, un tā sevī ietver arī itin visu. Būdama ikvienas Dzīvības pamats, Uguns ir savienotāja – kad tā izdzisusi, sākas formas sairšana, iestājas nāve.

Fizikālā uguns ir Kosmiskās Uguns zemākā forma; izsaukta no izplatījuma un būdama redzama tikai degšanas procesā, degšanai izbeidzoties, tā atgriežas savā neredzamajā formā. Tā ir neparasta uzbūve, kad pati pamatforma pastāv neredzama, taču ir gatava visur izpausties savā vienkāršākajā veidā. Uguns tuvojas dzīvei biežāk, nekā tas tiek uzskatīts.

Senindiešu svētajās grāmatās Purānās ir teikts: laikmetu mijā cilvēki rīkosies kā bez prāta, un, ja šis neprāts pārsniegs prāta robežas, tas vienīgā izeja būs ugunīgā šķīstīšana. Agni Joga precizē: tumsības bedrēm uz Zemes nepieciešama spēcīga dezinfekcija, tāpēc planētai tuvojas Kosmiskā Uguns. Tā caurvīs visus indīgos izdalījumus, izkliedēs visus tumsas sabiezējumus, iznīdēs visus tās izdzimumus un sablīvējumus.

Tātad senajās grāmatās pasludinātais Uguns Laikmets tuvojas mūsdienu pasaulei. Dižā Ugunīgā Ēra noslēdz aizejošo tumšo laikmetu – Kalijugu, tā piepildās izplatījumu ar Jaunās Pasaules – gaišās Satjajugas Uguni un nesīs cilvēcei lielas pārmaiņas un lielus sasniegumus.

Agni Joga norāda, ka Jaunā vareno enerģiju un vareno iespēju Ēra atšķirībā no iepriekšējiem laikmetiem iestāsies nevis pakāpeniski evolūcijas ceļā, bet gan spēji. Agni – Kosmiskās Uguns enerģijas, tuvosies mūsu plānam un radīs jaunus apstākļus dzīvei Jaunajā Ērā. Runājot par gaidāmajām kosmisko enerģiju iedarbībām, Agni Joga brīdina par tuvākās nākotnes īpatnībām.

Ja reiz tuvojas Uguns Ēra – ir jāatrod sevī spēks un saprāts to pieņemt. Cilvēce aizgājusi līdz tai evolūcijas pakāpei, kad cilvēkiem ir jāapgūst Uguns stihija.

Kā apgūt un pieņemt Uguns stihiju?

Vispirms ir jāapjauš, ka gara būtība ir Uguns. Gars, Ugunīgais gars ir cēlies no Vienotās Uguns. Lai asimilētos ar Kosmisko Uguni, jākļūst radniecīgam tai – pašam jākļūst ugunīgam! Tā ir visu ugunīgo enerģiju būtība. Par to, kā attīstīt gara ugunīgumu – par to vēstī Agni Joga.

 

 

Raksta tapšanā izmantoti S.Stuļginska grāmatu motīvi.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru