B.Rozentāle: Audita rezultāti norāda uz priekšzīmīgu Rīgas domes Labklājības departamenta darbu

SIA „Deloitte Audits Latvia” veiktā revīzija Rīgas domes Labklājības departamentā norāda, ka šī pašvaldības iestāde savu darbu veikusi priekšzīmīgi, uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja prof. Baiba Rozentāle.

„Ļoti pateicos Labklājības departamenta darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu, ko apliecina „Deloitte Audits Latvia” veiktā revīzija departamentā. Tikai racionāla, taupīga un mērķtiecīga esošo finanšu resursu izmantošana ļauj sasniegt sociālajā sfērā izvirzītos uzdevumus. Arī tā ir sociālā funkcija – dot cilvēkiem iespēju profesionālu treneru vadībā Rīgas parkos vingrot bez maksas,” norāda B. Rozentāle.

SIA „Deloitte Audits Latvia” kā Rīgas domes 2018. gada konsolidētā pārskata revidenti veikusi Labklājības departamenta revīziju par finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī. Auditori norāda, ka nav konstatējuši nekādus revīzijas procesa ierobežojumus, nozīmīgus kontroļu procedūru trūkumus vai grāmatvedības uzskaites datu nepilnības, kurām būtu būtiska ietekme uz Rīgas domes konsolidētajiem finanšu pārskatiem un kuras būtu jānovērš līdz 2018. gada konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanai.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru