Iznācis LĀZA Apkārtraksts Nr.167

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) savu drukātu žurnālu izdod jau kopš 1947.gada. Drīz pēc organizācijas dibināšanas Vācijā iznāca pirmais Apkārtraksts. Sākuma gados numuri gan maz atgādināja žurnālu.

Tās bija mašīnraksta lapas, kas tomēr bija milzu nozīmīgas svešumā nonākušajiem latviešu ārstiem un zobārstiem. Par LĀZA mītnes valsti kopš 1950. gada kļuva ASV, bet kopš 1997. gada Rīgā darbojas LĀZA Informācijas centrs un tiek izdots arī LĀZA Apkārtraksts reizi gadā. Tagad iznācis 167. žurnāla numurs. Apkārtraksts ir kā 2018. gada notikumu spogulis – tajā LĀZA prezidenta Uģa Gruntmaņa ievadraksts par to, kas ārstu sabiedrībai svarīgs un ko LĀZA veikusi 2018. gadā, var lasīt un redzēt LĀZA un LMF stipendiātu pieredzes stāstus, uzzināt par 2019. gada jaunajām stipendijām, iepazīties ar izcilu ārstu dzīvesstāstiem. Šoreiz tuvāk iepazīt var prof. Ilmāra Lazovska un prof. Irēnes Grodumas dzīves gājumu, ieklausīties prof. Kristapa Keggi pārdomās par saviem ilgajiem sadarbības gadiem ar Latvijas traumatologiem, uzzināt nezināmo vai mazināmo par to, kā Latvijai tās atjaunotnes pirmajā desmitgadē palīdzēja Latvijas Sarkanais Krusts Minsterē, ko vadīja Anda Šilde. Kopējiem spēkiem esam atklājuši, cik daudz sirsnības un atbalsta saņēmuši Latvijas mediķi no tautiešiem ārpus Latvijas un arī pašu kolēģiem savā profesionālajā izaugsmē. Paldies visiem, kas atsūtīja savus pateicības vārdus un pieredzes stāstus!

Bet saraksts vēl nav noslēgts – tāpēc arī 2019. gadā lūdzam turpināt sūtīt savus stāstus par atbalsta sniedzējiem jūsu profesionālajā izglītības ceļā.

LĀZA viens no aktīvākajiem darbarūķiem Dr. Ansis Muižnieks 2018. gadā svinēja savas dzīves nozīmīgu jubileju. Arī viņa dzīvesstāsts ierakstīts Apkārtrakstā. Tāpat arī iepazīsim onkologu prof. Robertu Ozolu, kas nostājies Starmešu gaismā gan LĀZA mājaslapā, gan arī Apkārtrakstā.

2018. gadā LĀZA valde nolēma nepalikt malā brīdī, kad satraucoša izskanēja vēsts par bērnu psihiatrisko aprūpi Latvijā. Divas vērtīgas un produktīvas sarunas, ko organizēja LĀZA, arī ir šajā numurā. Apaļais galds satuvināja domubiedrus, un tagad ir ļoti labas ieceres, ko kopā varam darīt, lai bērnu veselība būtu prioritāte. Viena no tām – starpvalstu konferences un diskusijas interneta vidē. Prieks, ka LĀZA ir tik lieliski sadarbības partneri kā ELA, PBLA, RSU, LU, LAIKS redakcija un nu arī Ziedot.lv.

Padomāsim, ko nedrīkstam nokavēt 2019. gadā, kādi ir LĀZA darbības virzieni jaunajā darba cēlienā, par ko runāsim LĀZA konferencē 5. jūlijā Toronto latviešu dziesmusvētkos un kā notiks LĀZA valdes vēlēšanas. Jūnija sākumā Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Medicīnas Fonds aicina kopīgi atcerēties 30 gadu senu, bet ļoti emocionālu un nozīmīgu notikumu – Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu. Neliels ieskats kongresa vēsturē gan vārdos, gan bildēs arī Apkārtrakstā.

Apkārtraksts ļauj atcerēties un klusās pārdomās pieminēt tos, kas vairs nav ar mums.

LĀZA biedri saņem Apkārtrakstu savās pasta kastītēs. Tā elektronisko versiju var lasīt LĀZA mājaslapā. Tie, kas vēlas saņemt Apkārtrakstu, bet nav LĀZA biedri, lūdzu, rakstiet [email protected]

LĀZA valde saka paldies visiem, kas gan ar biedra naudas nomaksu, gan arī ziedojumiem atbalsta LĀZA darbību. LĀZA ir atvērta jaunām idejām, atvērta jauniem biedriem no visas plašās pasaules, kuru domas un darbi saskan ar LĀZA mērķiem.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru