Janvārī sociālā darbinieka un mentora atbalstu saņēmuši 96 patvēruma meklētāji

No tiem šo pakalpojumu saņēma 69 personas, kuras uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, kā arī 27 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā. Pakalpojums tika sniegts 18 sievietēm, 22 bērniem un 56 vīriešiem. Pakalpojumu nodrošināja divi sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori.

Janvārī pozitīvu lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu saņēma trīs klienti – Afganistānas, Krievijas un Irākas pilsoņi, savukārt 17 klienti no tādām valstīm kā Gruzija, Irāka, Ēģipte, Pakistāna, Krievija, Nigērija un citām saņēma negatīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumu par statusa piešķiršanu. Pārsvarā visi lēmumi tika pārsūdzēti.

Kā informēja biedrībā, 2019.gads iesākās ar Patvēruma meklētāju centra bērnu, sociālo mentoru un vietējo bērnu kopīgu piparkūku cepšanu, galda spēlēm un rotaļām Ropažu novada domes Multifunkcionālajā centrā. Jau no pakalpojuma sākšanas brīža LSK komandai izveidojusies laba sadarbība ar Ropažu novada domi.

Janvārī tika atrasta dzīves vieta statusu saņēmušajiem Afganistānas pilsoņiem. Sociālie mentori nodrošināja klientu pārmitināšanu no Muceniekiem un pastāvīgo dzīves vietu.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra LSK sociālie darbinieki un mentori turpināja nodrošināt primāro vajadzību apmierināšanu, tostarp apģērba un sadzīves preču sagādi, palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanu, piemēram, klientu pavadīšanu uz PMLP, uzturēšanās atļauju kārtošanu, banku kontu atvēršanu, iesniegumu par pabalstu saņemšanu noformēšanu, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, pie darba devēja un citas darbības.

Tāpat janvārī turpinājās sadarbība ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes brīvprātīgajiem, kas papildus palīdz apgūt latviešu valodu patvēruma meklētājiem, vadot kursus Muceniekos.

Laba sadarbība turpinājās arī ar Rīgas Starptautisko skolu, kuras skolēni ar neformālām metodēm, piemēram, spēlēm, palīdz apgūt angļu valodu patvēruma meklētāju un bēgļu bērniem.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts SIF īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Dažādības veicināšana”. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% finansē Latvijas valsts.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu līdz 2019.gada 30.novembrim nodrošinās LSK. Kopējā līguma summa ir 666 000 eiro.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru