Valmiera – pirmā izvēle reemigrantu vidū Vidzemē

Iecienītākā vieta Vidzemē, kur vēlas atgriezties reemigranti, ir Valmiera, apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reemigrācijas koordinatora Vidzemes plānošanas reģionā sniegtie dati.

Lai veicinātu reemigrāciju, sadarbību ar diasporas organizācijām, kā arī risinātu citus pilsētai svarīgus jautājumus, Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā no 2019.gada janvāra strādā projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Līga Vecā.

“Sākot ar šo gadu, aktīvāk veicināsim iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi Valmierā. Turpināsim apzināt vajadzības un veidosim pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas vēl draudzīgākus cilvēkiem, kuri par savu dzīvesvietu atkal vai no jauna izvēlēsies Valmieru. Valmierā ir daudz iespēju – pilsēta strauji attīstās un tiek aktīvi domāts par mājokļiem, ir pieejama visu pakāpju izglītība, plašs kultūras piedāvājums, veselīga dzīvesveida un darba iespējas,” stāsta L.Vecā.

Esam aktivizējuši sadarbību ar VARAM reģionālo reemigrācijas koordinatoru, lai sagatavotu praktiskus ieteikumus un informāciju par pašvaldības pakalpojumiem.

VARAM reemigrācijas projekta koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā Ija Groza atzīst: “2018.gadā ir sagatavoti 90 personalizēti piedāvājumi cilvēkiem, kuri ir izrādījuši vēlmi uz pastāvīgu dzīvi atgriezties Valmierā. Tas ir gandrīz 23,7% no visiem sagatavotajiem piedāvājumiem. Cilvēkiem tas ir aktuāli, jo viņi plāno Valmierā atgriezties 2019., 2020.gadā, vai vēl nav nolēmuši, kad atgriezīsies, un regulāri izzina situāciju un seko līdzi aktualitātēm.”

Ir zināms, ka ar Vidzemes koordinatora informatīvu atbalstu 2018.gadā Latvijā ir atgriezušies 10 cilvēki, kuri par savu turpmāko dzīvesvietu ir izvēlējušies Valmieru. Ija Groza min, ka skaits ir lielāks, jo ne visiem ir nepieciešama koordinatora palīdzība un ne visiem, kuri saņēmuši informāciju, ir nepieciešama tālāka sadarbība.

Speciāliste stāsta, ka Valmierā atgriežas un par atgriešanos interesējas gan emigrējušie valmierieši un apkārtējo novadu iedzīvotāji, cilvēki, kurus ar Valmieru saista ģimene, tālāka radniecība, mācību vai darba pieredze, gan cilvēki, kuriem iepriekš ar Valmieru nav bijusi nekāda saistība, bet viņi vēlas atgriezties Vidzemē un dzīvot dinamiskā pilsētā. Kā nozīmīgākās Valmieras priekšrocības reemigranti min: darba iespējas un konkurētspējīgu darba samaksu; attīstītu infrastruktūru; daudzveidīgus pakalpojumus, kvalitatīvu dzīves vidi; izglītības pakalpojumu pieejamību bērniem; daudzveidīgas un kvalitatīvas kultūras pasākumu apmeklējuma iespējas; iespējas uzsākt uzņēmējdarbību; Rīgas tuvumu (tai skaitā, lidostas tuvumu); valsts iestāžu reģionālo centru pieejamību Valmierā. Zināms, ka Valmierā vislielākie izaicinājumi ir mājokļa pieejamība gan tā iegādei, gan īrei. Vēl reemigrantus interesē jautājumi par dzīvesbiedru – cittautiešu integrāciju un iekļaušanu vietējā  sabiedrībā, viņiem pieejamiem darba piedāvājumiem un iespējām.

“Palīdzēt iedzīvotājiem, lai viņiem nebūtu jāemigrē ekonomiskās situācijas dēļ, veicināt reemigrāciju – šie ir valsts mēroga jautājumi, par ko stratēģiski domājam, attīstot pilsētu. Izvēle – Valmiera, lai neaizbrauktu, izvēle – Valmiera, lai atgrieztos, ir būtisks novērtējums, ka pilsētu attīstām pareizā virzienā. Man ir liels prieks un gandarījums par cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot un audzināt bērnus savā dzimtajā zemē. Viņiem novēlu pasaules pieredzi un zināšanas ieguldīt Latvijā,” Valmieras pilsētas pašvaldības reemigrācijas veicināšanas mērķus skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi reemigrācijas stratēģijas izstrādi un sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību 2019.gada vasarā organizēs pirmo sporta un latviešu valodas nometni diasporas bērniem Valmierā. Sadarbība ar organizācijām, kas nodarbojas ar latviešu pasaules pieredzes atgriešanu Latvijā, ir svarīga, lai veicinātu latviešu saiknes saglabāšanu ar Latviju un Valmieru, nostiprinātu sadarbību un ekonomiskos kontaktus starp Valmiera uzņēmējiem un latviešiem, kuri darbojas ārpus Latvijas. Tā jau otro gadu 14.novembrī Valmierā norisināsies Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums.

Tāpat Valmieras pilsētas pašvaldība ir iniciējusi vairākus risinājumus, kuriem būtu nepieciešams valsts atbalsts, piemēram, atbalsta pasākumi reemigrējošo bērnu ātrākai integrēšanai skolās, psihologa atbalsts ģimenēm, pirms reemigrācijas tiešsaistes latviešu valodas apguves programma, reemigrantu kopienas pasākumu atbalsts u.c.

Konkrētas aktivitātes cilvēkresursu piesaitē un nodarbinātības veicināšanā Valmierā ir paredzētas arī Eiropas Komisijas iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības” projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, ko Valmiera īstenos sadarbībā ar Ventspils pilsētu. Projektā tiks testētas jaunas pieejas un risinājumi, lai piesaistītu cilvēkresursus, vietējā ekonomikā radītu jaunas kvalitatīvas darba vietas un attīstītu prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū. Savienojot investīcijas un aktivitātes izglītībā, uzņēmējdarbības atbalstā, mārketingā, tehnoloģijās, karjeras atbalstā, tiks attīstīts esošais cilvēkkapitāls un piesaistīti jauni cilvēkresursi.

2018.gadā Vidzemes Augstskolas pētnieces veica Valmieras pilsētas pašvaldības pasūtītu pētījumu “Cilvēkresursu (tai skaitā talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai”. Pētījuma laikā tika identificēti migrāciju veicinošie un kavējošie faktori, rekomendācijas stratēģiskajiem piesaistes veicināšanas virzieniem.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina atsaukties cilvēkus, kuri pēc ilgākas prombūtnes pastāvīgu dzīvi uzsākuši Valmierā, lai apzinātu viņu pieredzi, kas kalpotu par iedrošinājumu citiem, kuri vēl tikai apsver atgriešanos Latvijā, kā arī lai pilnveidotu pašvaldības sniegtos pakalpojumus, kas apmierinātu gan esošo pilsētas iedzīvotāju, gan reemigrantu vajadzības.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru